søndag 31. januar 2016

IMMIGRANT KAOS I EUROPA

Hvor lenge skal ledere i EU la migrant strømmen til Europa styres av penger?

Ingen får komme til Europa uten visa og ID, om de gjør det på lovlig måte. 
MEN kan man ved hjelp av kriminelle nettverk komme ulovlig inn i Europa.. ja DA kan man få søke asyl. 
Hvorfor gjøre ulovlig menneske smugling LOVELIG?
Også de som kommer ULOVELIG må sendes tilbake. 
Sikkert mange innvendinger mot dette, men det var slik Shengen var tenkt. Ingen inn uten visa!
MEN det løser noen fundamentale problem som vi så kuliminerte de siste måneder av 2015
Om INGEN får bli om de blir smuglet inn så:

!) Har det ingen hensikt lenger å våge livet i gummibåter.2) Pengeflommen til nettverkene av kriminelle menneskesmuglere bråstopper. 
3) Det blir langt vanskeligere for terrorister å ta seg inn.
4) Da kan de enkelte land hente opp langt fler "Kvote flyktninger". 
     A. Og prioritere de som mest trenger beskyttelse.
     B. Og de som har gode muligheter til å bli integrert.
     C. Og i det antall man tror er best for våre nye landsmenn og Norges befolkning. 
     E. Og som ikke vil klage på bosted og dårlig internett, eller danne gjenger som opptrer lovløst.
     D. Og UDI/politi (Skattebetalere) vil spare millioner, ID er avklart, ingen må oppspores og sendes ut. 
5) Og da kan de billioner som nå må brukes på de hundre tusenere som kommer  ulovlig, bli brukt til å hjelpe millioner til langt bedre forhold, som nå lever på et minimum i store flyktninge leire. 
6) De unge der kan da få bedre skole og utdannelse tilbud, slike Norge alt har øremerket midler til.
7) Da gies mulighet til opphold i eget nærområde, med samme språk og kultur, og er rede til å dra tilbake til sine egne land så snart det er mulig, for å være med i landets gjennoppbygging. 
De som har vendt seg til et liv i Europa vil ikke være like ivrig etter å vendte tilbake til hjemlandet.

Det er 60 millioner flyktninger i verden i dag, de fleste fordi muslimene kriger mot hverandre
Nå er status at en kvart million er drept i Syria. Også Irak er i borgerkrig, Jemen likeså.
De rike Arabiske og muslimske land vil ikke ta imot dem, tross store landområder og god økonomi.

Men det forventes at Europa skal ta imot alle som kan betale seg ulovlig inn.
Fordi landene i Europa har underskrevet  "Internasjonale lover" som ble utformet under helt andre forhold. Nå tolkes disse som at alle som sier de behøver asyl skal få prøvet dette - DERSOM de kommer ulovelig (uten visa) til Norge.

Uansett antall...!?

Sverige respekt for "de internasjonale lovers", førte til så store problem at grensen nå er stengt. 
Vil Kristelig folkeparti, på humanitær og kristen grunn at Norge nå skal prøve noe av det samme?
De mener at "Internasjonale lover" ikke respekteres nok av vår nåværende regjeringen. 

Er det menneskesmuglere som skal bestemme vår asyl politikk?
A.  Skal det fortsatt være mulig å få betale seg først i køen av asyl søkere?
B.  Skal vi være prisgitt det antall som disse mot god betaling sender over vår grenser?
Greier ikke EU å gjenopprette grensekontroll, må vi gjøre som England og ta kontroll over egne grenser.

De som nå tvunget av nød tar seg ulovlig inn i Europa, fortjener en varm velkomst og kan gi verdifulle bidrag tilbake om de får mulighet til det. Det har vi mange flotte eksempler på!
Men mulighetene for de som kommer kan integreres på en god måte er langt større om de kommer som en ordnet og politisk styrt del av asyl instituttet.


Europas ledere kan ikke i lengden godta en grenseløs og og utallelig ulovlig immigrasjon. 
Det gir en uakseptabel mulighet for at fler med dårlige motiver for å komme.
Slike vil være en uoversiktlig og stor belastning der de får opphold. Ikke bare økonomisk, men enda mer alvorlig bidra  til utrygghet og lidelse i form av sine negative holdninger og direkte kriminell adferd.

Vi bør ha "to tanker i hode samtidig", - har blitt mantra for at vi skal ta imot neste fri flyt av migranter, samtidig som vi hjelper de som sitter fast i leirer, og tar fler Kvote flyktninger. 
Også "rike Norge" må prioritere bruk av midler. Da bør vi prioritere styring og sikkerhet.
La de mest fattigste og forfulgte få vår førsteprioritet, det bør vær god Kr.f politikk, også for biskoper, humanister og venstre radikale, med fler!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar